Walne 2019 - issir

Przejdź do treści
 

Porządek obrad zwyczajnego walnego zebrania członków Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka
 
czwartek 30.05.2019 godz. 18:00 - LO Wisła

 
 
 
1.     OTWARCIE WALNEGO ZEBRANIA PRZEZ PREZESA STOWARZYSZENIA
 
2.     WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA
 
3.     WYBÓR PROTOKOLANTA ZEBRANIA
 
4.     PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
 
5.     PREDSTAWIENIE OPINII PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ NA TEMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018
 
6.     PRZYJĘCIE UCHWAŁY NA TEMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018
 
7.     SPRAWOZDANIA TRENERÓW Z DZIAŁALNOŚCI WSZYSTKICH SEKCJI STOWARZYSZENIA
 
8.     DYSKUSJA
 
9.     WOLNE WNIOSKI
 
10.   ZAMKNIĘCIE OBRAD
 
© ISWJ 2018
Wróć do spisu treści