Walne 2024 - issir

Przekaż 1% naszej organizacji

Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Przejdź do treści
 

Porządek obrad walnego wyborczego zebrania członków Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka
 
wtorek 25.06.2024 godz. 16:00 - LO Wisła

 
 
 
1.     OTWARCIE WALNEGO ZEBRANIA PRZEZ PREZESA STOWARZYSZENIA
 
2.     WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA
 
3.     WYBÓR PROTOKOLANTA ZEBRANIA
 
4.     PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
 
5.     PRZEDSTAWIENIE OPINII PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI REWIZYJNEJ NA TEMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023
 
6.     PRZYJĘCIE UCHWAŁY NA TEMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023 I UDZIELENIE ABSOLUTORIUM USTĘPUJĄCEMU ZARZĄDOWI

7.     WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

8.     WYBORY DO ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ
 
9.     DYSKUSJA

10.   ZAMKNIĘCIE OBRAD
 
Wróć do spisu treści